SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hudik/Björkberg IBK
Välkommen till
Föreningen

Ungdomsgruppen och ungdomspolicyn 2022/23

Ungdomsgruppen består av minst en ledare från alla ungdomslag (meddela ..... vem som ska ingå från respektive lag).

 

Gruppens ordförande är .....

 

Ungdomsgruppen

..... samt representant från:
F 16 GUD - ..........

P 07 - ..........

P 08-09 - ..........

F 09-11 - ..........
P 10-11 - ..........
P 12-13 - ..........

P 14-15 - ..........

F 12-14 - ..........

P/F 16-18 - ..........

 

Övergripande

I H/B IBKs ungdomsverksamhet är det träningen som är det viktigaste – inte matcherna.
Det är träningen som utvecklar och är nyckeln till framgång.
Träningen ska vara rolig, utvecklande, mångsidig och planerad.
Ungdomarna ska tränas och coachas på den utvecklingsnivå de befinner sig för tillfället.
Ungdomar utvecklas hela tiden, både mentalt och fysiskt och i olika faser. Därför anpassas också träning och matchspel för varje individ.

H/B IBKs ungdomsledare vill och ska besitta mycket kunskap. Dock är det viktigt att känna till att allt sker genom ideellt arbete.

• Alla barn- och ungdomsledare får årligen genomgång i H/B IBKs  ungdomspolicy.
• Alla barn- och ungdomsledare ska genomgå Plattformen, som anordnas i Sisus regi
• Alla ledare i ålderskategorin  10-14 år ska genomgå Block 1
• ”-                                                 15-16 år ska genomgå Block 2

Vi har valt att dela in barn och ungdomsverksamheten enligt följande:
       < 9 år Knatte
      10-12 år Barn
      13-14 år Ungdom 1
      15-16 år Ungdom 2

Föreningen ungdomsverksamhet omfattas både av flickor och pojkar.

 

Ledare/tränare i knatte- barn- och ungdomslagen
skall verka för att ungdomarna skall få ökade färdigheter i innebandy och sträva efter en ökad social kompetens hos ungdomarna. Det innebär att ledarna skall arbeta med nedanstående punkter som underlag:
1. Träna ungdomarna i de moment som hör till innebandyspelet. Detta skall vara anpassat till respektive åldersgrupp, vilket avgörs av respektive ledare.
2. Lära ut spelets regler 
3. Lära ut hur man uppträder på och vid sidan om planen då man representerar klubben
4. Verka för att spelarna lär sig att alla är lika viktiga i ett lag, samt att man inte skall kritisera någon som gjort ett misstag under en match eller träning, utan uppmuntra denna att komma igen.
5. Skall, om en spelare tappar humöret och börjar protestera eller slå med klubban i golv eller sarg, snarast ta denne av plan och tala denne till rätta Detta skall ej ses som en bestraffning utan ett sätt att utbilda spelaren. 
6. Skall alltid vara först till träningarna och matcher för att kunna låsa upp och välkomna spelarna. Skall även lämna lokalen sist då de ansvarar för att allt är i ordning bl a att sarg är borgplockad, lokaler låst osv
7. Skall behandla alla spelare likvärdigt och ej särbehandla någon.
8. Tillse att spelare och föräldrar informeras om innehållet i ungdomspolicyn inför varje säsong.
9. Får ej uppträda i klubbens kläder i sammanhang där klubben kan sammankopplas med droger av vilket slag de än må vara. 
I sammanhang där ledaren representerar H/B IBK får ledaren ej sammankopplas med droger av vilket slag de än må vara. Detta kan t ex gälla cuper.
10. Får inte protestera mot domslut, vare sig i ord eller med gester. Utan visa domare och övriga funktionärer respekt för deras arbete.
11. Om det kommer till ledarens kännedom att spelare särbehandlas av annan spelare är tränaren skyldig att hantera detta och vid behov ta hjälp av ungdomsansvarig.


Spelaren (knatten/barnet/ungdomen)
1. Delta i så många träningar som möjligt och alltid meddela ledare vid förhinder att delta i träning eller match
2. Komma i tid till träningar och matcher
3. Respektera ledarna och följa deras instruktioner under träningar och matcher.
4. Alltid verka för en god laganda genom att hjälpa och stötta varandra både på och vid sidan om planen
5. Sträva efter att lära sig, samt följa, de spelregler som finns
6. Ej kritisera en spelare som gjort ett misstag utan uppmuntra denne att komma igen
7. Lära sig att inte protestera mot domslut, vare sig i ord eller gester
8. Har rätt att framföra kritik, som spelaren känner sig orättvist eller felaktigt behandlad. Detta skall då helst göras enskilt och ej inför lagkamrater
9. Om laget som enhet känner sig felaktigt behandlat skall detta framföras till ledaren i första hand och till ungdomsansvarig i andra hand.
10. Vara införstådd med att ledarna ställer upp lika för alla spelare och att ingen enskild spelare skall kunna ställa speciella krav för sin egen del
11. Skall behandla alla spelare som likvärdiga och ej särbehandla någon.
12. Om avsteg från punkt 11 kommer till tränarens kännedom kommer detta att leda till åtgärder som fastställs av tränaren. Vid behov i samråd med ungdomsansvarig.
13. Matcher ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen och resultaten ska komma i andra hand.
14. Spelaren  får ej uppträda i klubbens kläder i sammanhang där klubben kan sammankopplas med droger av vilket slag de än må vara. Ej heller sammankopplas med droger av vilket slag de än må vara när man representerar H/B IBK,
15. Medlems- och aktivitetsavgift skall vara erlagd innan man deltar i seriespel.


Föräldrar till barn i knatte-, barn- och ungdomslagen
Som förälder i H/B IBK krävs att man ställer upp och hjälper till vid olika arrangemang. Detta är en förutsättning för att klubbens verksamhet ska kunna bedrivas. Det krävs att man vid några tillfällen per år arbetar för hela klubben och inte bara för det enskilda laget. Detta kan t ex gälla A-lagens hemmamatcher, det egna lagets matcher och cuper arrangerade av föreningen. De arbetsuppgifter som föräldrar kan hjälpa till med är t ex sargvakt, arbeta i kiosken, stå i entrén eller att arbeta i sekretariatet vid matcher.
Varje lag som spelar matchspel ska ha 3 föräldrar utbildade i sekretariatet ingående arbetsuppgifter. Utbildningen tillhandahålls av föreningen.

Att tänka på som förälder
1. Tränare i föreningen ställer upp ideellt och arbetar för hela laget och inte för den enskilde spelaren
2. Eventuell kritik mot tränare skall framföras enskilt och ej inför laget. I första hand skall kritiken föras fram till tränaren i andra hand till ungdomsansvarig.
3. Du, som förälder, ska hjälpa de yngre spelarna att förstå de regler och krav som klubben har på dem.
4. Vid transport till bortamatcher gäller följande; föräldern som sköter transporten, är ansvarig för säkerheten, inte klubben ledare.
5. Säkerställa att barnets/ungdomens medlems- och aktivitetsavgift är erlagd före seriespel.

 

Vilken ålderskategori tillhör spelaren?
Den ålder som laget har t ex P13 även om barnet t ex är 12 år. Detta oavsett vilken serietillhörighet laget har.

 

Hur kan spelare flyttas mellan lagen och ålderskategorier?
Träning: Spelare som har stor mognad  och spelförståelse för sin ålder kan ges möjlighet att flyttas uppåt i lagens ålderskategori. Möjlighet till träning med ålderskategorin över ges för att spelaren ska få möjlighet till utveckling. 
Match: Om spelare saknas i något ungdomslag så kan spelare flyttas upp från ålderskategorin under.
Observera att dessa flyttar görs endast med ett steg, alltså till en ålderskategori över.
Vid tveksamheter rådfrågas ungdomsansvarig.

 

Om laget har många spelare?
Om lagen har så många spelare, att tränaren/ledaren bedömer att speltiden på respektive spelare blir för kort vid matcher får ett schema göras upp, där ett visst antal spelare står över en match. Schemat utformas så att alla spelare står över lika många matcher. Schemat skall presenteras för spelare och föräldrar så fort detta är möjligt. Detta gäller när laget består av fler spelare än 15 spelare + 2 målvakter. Laget skall alltid innehålla minst 15 spelare + 2 målvakter, efter att spelare ställts över.

 

< 9 år Knatte
Träningarna skall innehålla träning av lekkaraktär
Vid matchspel viktigt att alla
• får spela lika mycket
• turas om att starta
• får spela på olika platser i laget
• turas om att vara lagkapten

 

10-12 år Barn
Träningarna skall i allt högre utsträckning få mer inslag av spelövningar och konditionsträning.
Vid matchspel viktigt att alla
• får spela lika mycket
• turas om att starta
• turas om att vara lagkapten

 

13-14 år Ungdom 1
Träningarna skall innehålla spelövningar och konditionsträning. Matchen skall vara ett stimulerande inslag i utbildningen och resultaten komma i andra hand.
Toppning får (endast) förekomma i semifinal och final vid cupspel eller vid matcher av ”vinna-försvinna” karaktär.
Ingen toppning får förekomma i seriespel.

 

15-16 år Ungdom 2
Träningarna skall innehålla spelövningar och konditionsträning. Ungdomarna bör koncentrera sig på innebandy under säsongen och delta i mesta möjliga antal träningar.
Toppning får förekomma om ledaren/tränaren bedömer att det kan vara avgörande för matchens utgång. Det skall dock tillämpas restriktivt i seriespel.

 
SOCIALA MEDIER
VÅRA SPONSORER